Professionals

Voor professionals is de Common Ground Methode ontwikkeld.
Bij CG leer je hoe je de oefeningen in kan inzetten bij cliënten of kan integreren in het werken met mensen.

Beroepen
De Common Ground Methode is een prachtige methode voor hulpverleners en therapeuten.  Maar ook voor leidinggevenden, loopbaanbegeleiders, verandermanagers, onderwijzers en coaches.

Toepasbaarheid

  • mensen in contact brengen met zichzelf, met hun kern
  • mensen steviger en zelfbewuster maken
  • mensen meer zelfvertrouwen laten ervaren
  • ruimte creëren voor ontmoeting en verbinding met de ander,  ervaren van vertrouwen, veiligheid en oordeelloosheid.
  • verbinding creëren in teams door het ervaren van gemeenschappelijkheid, eenheid en universele principes
  • mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten ontdekken en bewust inzetten
  • mensen bewust laten worden van hun intenties, drijfveren en verlangens
  • mensen door ervaring bewust maken wat een fijne vorm van leiding is