Wat is Common Ground?

Common Ground (CG) is de professionele variant van MIU.

Waar MIU wat vrijblijvender is en  meer elementen uit de dans in zich draagt; zoals het samen bewegen, is Common Ground door ontwikkeld voor therapeuten en andere mensen die met groepsprocessen werken. Ook is de CG inzetbaar als een intensief ontwikkeltraject voor persoonlijke groei.

Onderzoek
Bij Common Ground ga je diep in op details in de interactie, in het voelen wat er in je lichaam gebeurt en verdiep je de beleving. Het werken vanuit je eigen kern wordt een vanzelfsprekendheid.
Je onderzoekt de effecten van verbinding, gevoelens, intenties, gedachten en aannames op het contact en op de interacties.
Je leert werken vanuit het besef van eenheid/ het gezamenlijke. Je leert waarnemen en voelen wat er in de ander gebeurt. En je leert wat jij kan doen wanneer een ander blokkeert in het contact of het contact met zichzelf kwijt raakt. Dit alles op basis van ervaringsgerichte lichaamsoefeningen i.p.v. door gesprekstechnieken.

Spiegel
Je werkt vaak in in wisselende duo’s. In deze duo’s ben je als een spiegel voor elkaar. In de verbinding die je voelt tijdens het oefenen met iemand is er sprake van een open ruimte, vrij van oordeel. We nemen waar en spelen met wat er gebeurt. De verbinding is een dialoog, een cirkel van geven en ontvangen, een spiegel van wat er in ons leeft. Het lichaam geeft uitdrukking aan onze binnenwereld, het laat ons voelen en geeft ons informatie. Door deze interactieve verbinding kun je elkaar voeden, versterken en laten groeien.

Playfulness
De CG methode werkt met de informatie van het hier en nu. Informatie die in het lichaam en in de interactie aanwezig is.
Door de ervaring van gemeenschappelijkheid en de open, milde aandacht, waarin playfulness de ruimte krijgt, ontstaat er bewustwording en kracht.

Samengevat
De oefeningen waar we in de CG methode mee werken, zijn oefeningen:

  • Die je bewust maken van je lichaam, je waarneming en je intentie
  • Die je inlevingsvermogen vergroten
  • Die je bewust maken van de energie die door je lichaam gaat wanneer je non-verbaal in dialoog bent met de ander
  • Die je bewust maken van de gemeenschappelijkheid en verbinding met de ander (eenheidsbewustzijn)
  • Die je waarneming vergroten, zodat je kunt voelen wat er gebeurt in de ander
  • Waarin je kunt ervaren en laten gebeuren in een ‘open ruimte’ zonder oordeel
  • Waarin je een spiegel kunt zijn voor anderen
  • Waarin je elkaar ondersteunt, versterkt en laat groeien